PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUSTE VASTUVÕTMINE

Alates 1. juulist 2015 on projekteerimistingimuste menetlemine tasuline Riigilõivuseadus § 3315. Riigilõiv (25 eurot) projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasutakse Võru Linnavalitsuse kontodele:

EE891010402007003009 (SEB) või
EE682200221013390065 (Swedbank).

Tasumisel märkida selgitusse toimingu ja ehitise nimetus ning täpne aadress.

Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul - kui alal on kehtiv detailplaneering ning soovitakse detailplaneeringut muuta.

Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu puudumisel - kui puudub vajadus detailplaneeringu koostamiseks või kui puudub detailplaneering.

Täpsem info: planeerimisspetsialist  Remida Aasamäe, tel 785 0930, e-post remida.aasamae@voru.ee, ehitusjärelevalve spetsialist  Rain Raitar, tel 785 0934, e-post  rain.raitar@voru.ee

PROJEKTEERMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

Projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlusi ei toimu.

AVALIKU VÄLJAPANEKU LÄBINUD PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Pealkiri Avalik väljapanek
Veskijärve tn 5 16.06.-30.06.2017
Leesika tn 7 16.06.-30.06.2017
Raudtee tn 16 -
Taara tn 3 28.12.2016 - 11.01. 2017
Luha tn 42 30.09. - 14.10.2016
Kanarbiku tn 5 02.06. - 17.06.2016
Tulika tn 4 12.05. - 27.05.2016
F. R. Kreutzwaldi tn 59c 24.03. - 11.04.2016
Võru linna jalg- ja jalgrattatee 04.02. - 29.02.2016
Tulika tn 3 14.01. - 29.01.2016
Pikk tn 17b 12.11. - 26.11. 2015
Lembitu tänav T1 17.09. - 02.10.2015
Kalmuse tn 15 25.08. - 10.09.2015