PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUSTE VASTUVÕTMINE

Alates 1. juulist 2015 on projekteerimistingimuste menetlemine tasuline Riigilõivuseadus § 3315. Riigilõiv (25 eurot) projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasutakse Võru Linnavalitsuse kontodele:

EE891010402007003009 (SEB) või
EE682200221013390065 (Swedbank).

Tasumisel märkida selgitusse toimingu ja ehitise nimetus ning täpne aadress.

Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul – kui alal on kehtiv detailplaneering ning soovitakse detailplaneeringut muuta.

Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu puudumisel – kui puudub vajadus detailplaneeringu koostamiseks või kui puudub detailplaneering.

Täpsem info: ehitusjärelevalve spetsialist  Rain Raitar, tel 785 0934, e-post  rain.raitar@voru.ee

 

PROJEKTEERMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED
 

Pikk 17b  projekteerimistingimuste avatud menetlus 17. 12 - 30.12.2020 Eelnõuprojekteerimistingimused ja  ehitusala skeem

 
 

AVALIKU VÄLJAPANEKU LÄBINUD PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Pealkiri Avalik väljapanek
Kalmuse tn 8 04.06 - 13.06.2020
Tulika tn 6 31.10 - 14.11.2019
Tulika tn 13 19.09 - 03.10.2019
Mündi tn 15 19.09 - 03.10.2019
Kooli tn 6 27.08 - 10.09.2019
Vee tn 31 13.06 - 27.06.2019
Kivimurru tn 2 23.05 - 06.06.2019
Luha tn 42 28.03 - 11.04.2019
Kalmuse tn 15 14.02 - 28.02.2019
Niidu tn 8 29.11 - 13.12.2018
Veskioja tn 1a 22.11 - 06.12.2018
Jüri tn 26 15.10 - 29.10.2018
Tulika tn 1 18.06 - 01.07.2018
Niidu tn 8 02.04 - 15.04.2018
Veskijärve tn 5 16.06 - 30.06.2017
Leesika tn 7 16.06 - 30.06.2017
Taara tn 3 28.12.2016 - 11.01.2017
Luha tn 42 30.09 - 14.10.2016
Kanarbiku tn 5 02.06 - 17.06.2016
Tulika tn 4 12.05 - 27.05.2016
F. R. Kreutzwaldi tn 59c 24.03 - 11.04.2016
Võru linna jalg- ja jalgrattatee 04.02 - 29.02.2016
Tulika tn 3 14.01 - 29.01.2016
Pikk tn 17b 12.11 - 26.11. 2015
Lembitu tänav T1 17.09 - 02.10.2015
Kalmuse tn 15 25.08 - 10.09.2015