Isikliku abistaja teenus

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus
Teenust on õigus saada sügava ja raske liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega  täisealisel isikul, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Võru linnas.
Isikliku abistaja teenuse sisuks on täisealise puudega inimese abistamine nendes igapäevaelu tegevustes, milles inimene vajab tulenevalt oma puudest füüsilist kõrvalabi. 
Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi. 
Isikliku abi teenuse osutamise maht selgitatakse välja hindamise tulemusel.
Kestvus Isikliku abistaja teenuse leping sõlmitakse korraga kuni üheks aastaks. 
Õigusaktid Isikliku abistaja teenuse osutamise kord
Korraldaja Nöörimaa Tugikodu juhtumikorraldaja,  tel 786 4796; 5300 7637

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud
Taotlus isikliku abistaja teenuse saamiseks:
  • esitada paberkandjal Nöörimaa Tugikodule;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Räpina mnt 22, Võru 65606;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-post noorimaa@voru.ee
Vajaminevad
dokumendid
Isikliku abistaja teenuse osutamise vormistamiseks on vajalikud:
  • kehtiv isikut tõendav dokument;
  • puude raskusastme otsus.  
Taotluse blankett Isikliku abistaja teenuse taotluse blankett