MUU TOETUS

 

TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Muu toetus on abivajadusest sõltuv toetus. Muu toetus määratakse vajaduse esinemisel muude oluliste sündmuste või ettenägemata hädavajalike kulutuste osaliseks või täielikuks katmiseks.

Kestvus

Ühekordne

Õigusakt Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Vastutaja

Sotsiaaltööspetsialist Eve Tšegurov, tel 785 0942, 523 0395 e-post eve.tsegurov@voru.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Toetuse taotlus esitatakse  Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda kab. nr. 2 aadressil Tartu 23, Võru.
Vajaminevad dokumendid Muu toetuse taotlemisel esitatakse taotlus, kuludokument ja eelneva kuu eluruumi kulusid tõendavad dokumendid.
Viide Abivajadusest sõltuva toetuse taotlus