LINNAVARA
 

Linnamajanduse osakonna peamisteks ülesanneteks seoses linnavaradega on vara haldamise, tehnilise ekspluatatsiooni, remondi, sanitaarse korrashoiu ning heakorratööde korraldamine, linnale kuuluva vara üle arvestuse pidamine, peremehetu varana hoonete ülevõtmise vormistamine, pärimistoimingute tegemine ning linnavara võõrandamise, koormamise ja kasutamise korraldamine.
Linnavara eeskiri

Vallasvara müük

Hetkel müüdavat vara ei ole

 

Kinnisvara müük

Hetkel müüdavaid objekte ei ole

 

Vabad üüripinnad

Aadress Pind Üür Märkused
Tartu 25, Võru 131,6m² 1,92€/ m² III korrus

 

Linnavarade vanemspetsialist Eve Saaremägi
tel 785 0946
eve.saaremagi@voru.ee