LINNAVARA
 

Linnamajanduse osakonna peamisteks ülesanneteks seoses linnavaradega on vara haldamise, tehnilise ekspluatatsiooni, remondi, sanitaarse korrashoiu ning heakorratööde korraldamine, linnale kuuluva vara üle arvestuse pidamine, peremehetu varana hoonete ülevõtmise vormistamine, pärimistoimingute tegemine ning linnavara võõrandamise, koormamise ja kasutamise korraldamine.
Linnavara eeskiri

Linnavara müük

Aadress Hind Tähtaeg Märkused
Kivimurru 3, Võru (endine Kivi 17, Võru) 59000.00 EUR    
F.R.Kreutzwaldi 43-8, 10, Võru 3200 EUR    
Petseri 4-14, Võru alghind    1500 € 06.12.16 kell 10.00 ENAMPAKKUMINE
Männiku 39, Võru alghind 49 000 € 15.12.16 kell 11.00 ENAMPAKKUMINE
Järve 37, Võru alghind 11 372 € 15.12.16 kell 11.00 ENAMPAKKUMINE
Tööstuse 12, Võru alghind 10 000 € 15.12.16 kell 11.00 ENAMPAKKUMINE
Tööstuse 14, Võru alghind 10 378 € 15.12.16 kell 11.00 ENAMPAKKUMINE
Tööstuse 16, Võru alghind 16 569 € 15.12.16 kell 11.00 ENAMPAKKUMINE

 

Vabad üüripinnad

Aadress Pind Üür Märkused
Tartu 25, Võru 81,6 m² 1,92€/m²  
Tartu 25, Võru 131,6m² 1,92€/ m²  

 


Linnavarade vanemspetsialist Eve Saaremägi
tel 785 0946
eve.saaremagi@voru.ee