Võru Linnavalitsus võtab teenistusse

JURIST-NÕUNIK

Teenistusülesanneteks on:

 • juriidiliste probleemküsimuste lahendamine ja nõustamine
 • esindamine kohtumenetlustes
 • õigusaktide välja töötamine

Kandidaadile esitatavad nõudmised:

 • juriidilist kõrgharidust (magistrikraad või sellega võrdsustatud kraad)
 • eelnevat töökogemust juristina
 • head eesti keele oskust kõnes ja kirjas
 • head suhtlemis- ja läbirääkimisoskust
 • iseseisvust ja proaktiivsust                  

Kasuks tuleb:

 • inglise keele või muu võõrkeele oskus
 • eelnev töökogemus avalikus sektoris
 • kogemus kohtumenetlustes

Linnavalitsus pakub:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • professionaalsete oskuste arendamise võimalust

Digitaalselt allkirjastatud CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendava dokumendi koopia saata 12. novembriks 2018 Võru Linnavalitsusse e-kirjaga aadressile info@voru.ee, märgusõna „juristi konkurss".

 

Asukoht: Võru Linnavalitsus
Tööle asumise aeg: 19.11.2018
Töö tüüp:  ametnik
Kontaktisik: Esko Hillep, 5194 4776