KESKKONNAPROJEKTID

 

Teostamisel olevad projektid:

  • "Võru linna haljastusjäätmete kompostimisväljaku rajamine"  - SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu poolt jäätmekäitluse programmist toetatud projekt;
  • "Võru elanikelt kogutud ohtlike sh asbesti sisaldavate jäätmete äravedu ja käitlemine" - SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu poolt jäätmekäitluse programmist toetatud projekt;
  •  „Koreli oja seisundi uuring " - SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu poolt veemajanduse  programmist toetatud projekt.

Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu vaata siit

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus