Võru Linnavolikogu korraline istung 3. mail 2019

Järgmine Võru Linnavolikogu korraline istung toimub 3. mail 2019 kell 13.00 volikogu istungite saalis. 

PÄEVAKORD:

1. Ülevaade AS Võru Vesi tegevusest ja investeeringutest
Ettekandjad: AS Võru Vesi juhatuse liige Juri Gotmans, arendusjuht Marko Tolga

2. Investeerimislaenu võtmine
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

3. Taristuhaldus OÜ põhikirja muutmine
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

4. Täiskasvanule tugiisikuteenuse osutamise kord
Ettekandja: sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Ilisson

5. Jaoskonnakomisjonide moodustamine
Ettekandja: linnasekretär Ülle Müürsepp

6. Muud küsimused


Lugupidamisega

Ülo Tulik
volikogu esimees