Ilutulestikud
 

Ilutulestiku korraldamiseks kategooriate III ja IV pürotehniliste toodetega peab olema linnavalitsuse luba. Ilutulestiku korraldamise taotluses tuleb esitada ilutulestiku projekt. Projekti koostamisel tuleb juhinduda majandus-ja kommunikatsiooniministri 2010 a määruse nr 40 „Pürotehnilise toote käitlemisele, sealhulgas käitlemise kohale esitatavad nõuded" lisast
Ilutulestikku korraldada sooviv isik  esitab linnavalitsusele kinnituse, et on teavitanud vähemalt kolm päeva ette järgmisi asutusi:
 
  • kategooria III pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel avalikel üritustel või tiheasustusega asulates – Politsei- ja Piirivalveametit ja Päästeametit
  • kategooria IV pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel – Politsei- ja Piirivalveametit ja Päästeametit
  • kategooria T2 pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel – Päästeametit
Ilutulestiku korraldamisel tuleb tagada inimese, vara ja keskkonna ohutus. 
 
Info:
Arendusspetsialist Kait Kabun 
tel 785 0918  
e-post  kait.kabun@voru.ee