Koolid

Võru Kesklinna Kool
Vabaduse 12
tel 782 3636
e-post: kesklinn@tamula.edu.ee
Facebook

Võru Kesklinna Kool on põhikool, mille 1. klassi tulevad õpilased saavad valida muusika-matemaatika, inglise keele või loodus-majandusklassi vahel. Õppetöös rakendatakse "Hea Alguse" elemente ning selle muudavad huvitavaks Johannese päevad ja erinevaid õppeaineid siduvad teemapäevad.

Võru Kreutzwaldi Kool
Kooli 7
tel 782 8100
e-post: kool@vkrk.edu.ee
Facebook

Võru Kreutzwaldi Kool on põhikool, kus alates 2. klassist on inglise keele eriklassid, kus on inglise keele õppetundide suurem osakaal. Õppetööd toetab mitmekülgne klassiväline aine- ja huvitegevus: osaletakse paljudes projektides, võistlustel, õpilasüritustel. Koolis on mitmed aine- ja huviringid. Võru Kreutzwaldi Kool pöörab suurt tähelepanu tervislikele eluviisidele – kehalisele aktiivsusele ja korralikule toitumisele.

Võru Gümnaasium
Seminari 1
tel 5898 5103
e-post: gymnaasium@voru.edu.ee
Facebook

Riigigümnaasium, mis alustas õppetööga 2015. aasta sügisel. Koolis õpivad ainult 10.-12. klasside õpilased, kellele tagatakse kvaliteetne ja valikuterohke gümnaasiumiharidus ning kus saab valida kolme erineva õppesuuna vahel: reaalsuund, loodussuund ja humanitaarsuund. Lisaks õppesuunakursustele võimaldatakse õpilastele ka mitmeid huvitavaid valikaineid, mida on võimalik õppida selleks ettenähtud ülekoolilistel valikainete nädalatel. Selline õppekorraldus on üks kaasaegsem, põnevam ja õpilassõbralikum Eestis.

Võru Täiskasvanute Gümnaasium
Jüri 42
tel 782 1426
e-post: vtg@vtg.edu.ee

Võetakse  vastu  õpilasi põhikooli (7.-9. klass, vanus vähemalt 17 aastat) ja gümnaasiumisse. Õppetöö toimub kolmel päeval nädalas 8.15-16.30 (mittestatsionaarne õpe).

Võru Järve Kool
Liiva12b
tel 782 1473
e-post: jarvekool@voru.ee

Õppetöö toimub lihtsustatud riikliku õppekava alusel toimetuleku- ja hooldusõppe järgi. Õppetööd viivad läbi eripedagoogid, aineõpetajad, õpilasi abistavad õpetaja abid. Koostöös MTÜ Toetuskeskus Meielaga võimaldatakse õpilastele rehabilitatsiooniteenust. Õppetöövälisel ajal peale tunde ja koolivaheaegadel on korraldatud lapsehoiuteenuse raames õpilaste järelevalve.

Tegevuse lõpetanud Võru linna koolide veebilehed.

 

Nõustamine

Võrumaa Rajaleidja keskus
Kooli 6 (Kagukeskuse 3. korrus)
tel 5886 0716
e-post: vorumaa@rajaleidja.ee

Võrumaa Rajaleidja keskuse teenused on sihtrühmale, 1,5 kuni 26 aastane laps või noor, tasuta.

Võrumaa Rajaleidja keskuse teenused: psühholoogiline, eripedagoogiline ja logopeediline nõustamine, karjäärinõustamine, karjääriinfo ning Võrumaa nõustamiskomisjon.