Hangete arhiiv

Title Publish Date
Võru linna ühtekuuluvusfondi projektiga paralleelselt läbiviidava teedeehituse projektijuhi teenus 24.11.2020
Võru Linna Lehe väljaandmine 2021. aastal 19.11.2020
Lasteaed Punamütsike välivalgustuse tarnimine ja paigaldamine 18.11.2020
Tartu tn 7, Tartu tn 9, Koreli park P1 katastriüksuste piiride muutmine 18.11.2020
Võru linna jõuluvalgus 2020 17.11.2020
Pargikodu I korruse tuletõkkesektsioonide ja tagavaraväljapääsu rajamine 11.11.2020
Tahvelarvutid Võru linna lasteaedadesse 10.11.2020
Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine 06.11.2020
Võru linna objektide elektripaigaldiste käidukorraldus 2021-2023 06.11.2020
Loomekoja ehitusprojekti ekspertiisi teenus 19.10.2020
Projektijuhi teenus projektile „ Võru linnas üleujutusohu riskide maandamine“ 19.10.2020
Sülearvutid ja MFP printer 15.10.2020
Võru Kesklinna Kooli kuuma vee soojusvaheti ja veesõlme rõhutõste pumba ning hüdrofoori tarnimine ja paigaldamine 15.10.2020
Lehekottide kogumine, vedu ja tühjendamineVõru linnas. 14.10.2020
Teenusauto soetamine 06.10.2020
Tehislumetootmise taristu projekteerimine ja ehitamine omaniku järelelevalve teenus 05.10.2020
Pikk tn 21 parkla ehitus 02.10.2020
Kaevu tn ehitus 30.09.2020
Paju tn parkla ehitus 30.09.2020
Võru esmatasandi tervisekeskuse ehitusprojekti ekspertiisi teenus 28.09.2020
Showing 1 - 20 of 203 results.
Items per Page 20
of 11