ELURUUMI TAGAMISE TEENUS


TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus Eluruumi on õigus taotleda Eesti rahvastikuregistri andmetel Võru linnas elaval isikul, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.
Kestvus Avaldusi eluruumi taotlemiseks võetakse vastu jooksvalt.
Õigusakt Eluruumi kasutusse andmise kord 
Üüri piirmäärade kehtestamine
Vastutaja Sotsiaaltööosakonna juhataja asetäitja Maarika Pilt, tel 785 0940, 521 1290 e-post maarika.pilt@voru.ee

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus paberkandjal koos vajaminevate dokumentidega  esitada Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru.

Digiallkirjaga taotluse koos vajaminevate dokumentidega võib saata e-posti aadressil maarika.pilt@voru.ee
Vajaminevad dokumendid

Taotlejal on vajalik esitada taotlus, mis peab sisaldama:

  • taotleja ja temaga ühist eluruumi soovivate perekonnaliikmete andmeid;
  • eluruumi vajaduse põhjendust;
  • andmeid seni kasutatava eluruumi kohta;
  • taotleja ja ühist eluruumi soovivate täisealiste perekonnaliikmete nõusolekut isikuandmete töötlemiseks.
Linnavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt vajadusel täiendavaid dokumente.
Eluruumi tagamise teenuse osutamise kohad

Nöörimaa Tugikodu (Räpina mnt 18, Võru linn) 

Pargikodu (F.R. Kreutzwaldi 55, Võru linn)