EESTKOSTEL VÕI PEREKONNAS HOOLDAMISEL OLEVA LAPSE TOETUS

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus Eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetuse määr on 52 eurot kalendrikuus lapse kohta, mis määratakse isikule, kelle eestkostel on või perekonnas hooldamisele on paigutatud Võru linna poolt alaealine laps.
Kestvus Toetust makstakse igakuiselt kuni eestkoste või hooldusperekonna lepingu lõppemiseni. Määratud toetus makstakse 30 päeva jooksul otsuse tegemisest taotleja taotluses näidatud arvelduskontole või makstakse erandjuhul sularahas kassast.
Õigusakt Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Vastutaja Sotsiaaltöö osakonna juhataja Eve Ilisson, tel 785 0921 mob 5307 6521, e-post eve.ilisson@voru.ee

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Taotlus esitada Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda aadressile Tartu tn 23, 65620 Võru või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid Taotlemine toimub vormikohase avalduse esitamisega. Taotlusele lisatakse eestkostet tõendav kohtumäärus või perekonnas hooldamise leping.
Viide Abivajadusest mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise vorm