Detailplaneeringute teated

Title Publish Date
Niidu tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 19.11.2018
F. R. Kreutzwaldi tn 59c kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine 25.10.2018
Vilja tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine 16.10.2018
Niidu tn 5 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine 02.10.2018
Kalmuse tn 16a detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine 18.09.2018
Männiku tn 39 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 19.06.2018
Toome tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 19.06.2018
F. R. Kreutzwaldi tn 59c kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine 23.05.2018
Toome tn 1 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine 26.04.2018
Männiku tn 39 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine 25.04.2018
Niidu tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine 11.01.2018
F. R. Kreutzwaldi tn 109 kinnistu osalise detailplaneeringu kehtestamine 27.11.2017
Räpina mnt 15 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 30.10.2017
Männiku tn 39 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine 20.10.2017
F. R. Kreutzwaldi tn 109 kinnistu osalise detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine 21.09.2017
Räpina mnt 15 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine 12.09.2017
Toome tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine 21.07.2017
F. R. Kreutzwaldi tn 109 kinnistu osalise detailplaneeringu algatamine 22.06.2017
Olevi tn 1 kinnistu detailplaneeringu menetluse lõpetamine 16.06.2017
Pikk tn 17, 17c, 17d kinnistute ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 15.06.2017
Pikk tn 17, 17c, 17d kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine 18.04.2017
Olevi tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine 17.04.2017
Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise teade 17.04.2017
Räpina mnt 15 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine 31.01.2017
Detailplaneeringu menetluse lõpetamine 31.01.2017
Pikk tn 17, 17c, 17d kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine 20.12.2016
Räpina mnt 22, 22a, 22b, 22c kinnistute ja lähiala detailplaneringu kehtestamine 15.11.2016
Võru Linnavolikogu 14. aprilli 2004 otsusega nr 116 "Männiku 39, 43, 45 ning nende lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine 21.09.2016
Räpina mnt 20 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 24.08.2016
Räpina mnt 20 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused 18.07.2016
Räpina mnt 20 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik arutelu 04.07.2016
Räpina mnt 20 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine 02.06.2016
Räpina mnt 22, 22a, 22b ja 22c kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine 11.05.2016