Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanek

1. Taotletav detailplaneeringu ala

This field is mandatory.

2. Üldandmed

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.

3. Detailplaneeringu lähtematerjal

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.

4. Linnaehituslikud ja arhitektuursed nõuded

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.

5. Tehnovõrgud

6. Taotluse kohustuslikud lisad

1. Katastriplaani ja omandiõigust tõendavate dokumentide koopiad, 2. Volikiri (volitatud isiku puhul), 3. Asendiplaan, 4. Lahendusskeem

This field is mandatory.