Linnamajanduse osakond (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Tegevusvaldkond Telefon, e-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Linnamajanduse osakonna juhataja  Raiko Palm

 

osakonna töö juhtimine

785 0949, 5912 9129

raiko.palm@voru.ee

Kab 15,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja  Risto Aim osakonna töö juhtimine, teede ja tänavate hoolduse korraldamine

7850 926, 5347 4332

risto.aim@voru.ee 

Lembitu 2,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Peaarhitekt  Diana Vene üld- ja teemaplaneeringute koostamise korraldamine,  muinsuskaitsealal remondi toetuse korraldamine

785 0931, 5302 3484

diana.vene@voru.ee

Kab 7,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Keskkonna- ja järelevalvespetsialist Tiina Randjärv jäätmemajanduse korraldamine,  keskkonna- ja looduskaitseliste toimingute teostamine, heakorra-alane järelevalve

785 0915, 5304 0280

tiina.randjarv@voru.ee

Lembitu 2,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Haljastuse ja linnakujunduse spetsialist  Anne Vahtla haljastusega seonduvate toimingute teostamine, raielubade väljastamine,  reklaami paigalduse kooskõlastamine

785 0929, 5333 1142

anne.vahtla@voru.ee

Lembitu 2,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Linnavarade vanemspetsialist  Eve Saaremägi linnavara kasutusse andmise, võõrandamise ja haldamise korraldamine, linna huvide esindamine korteriühistutes

785 0946, 5770 4420

eve.saaremagi@voru.ee

Kab 11,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00

Arhitekt-planeerija  Teenistussuhe ajutiselt peatatud (asendab peaarhitekt) detailplaneeringute algatamise avalduste vastuvõtmine, planeeringute koostamise korraldamine

 

  
Planeerija-projektijuht Valdeko Lukken planeeringute ja projekteerimistingimuste koostamise korraldamine

785 0930, 5886 0446

valdeko.lukken@voru.ee

Kab 4,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Maanõunik Tauno Asi maakorralduslikud toimingud, geodeetiliste tööde andmebaasi pidamine, kohanime ja aadressikorraldus

785 0928, 5307 4315

tauno.asi@voru.ee

Kab 4,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Ehitusjärelevalve spetsialist  Rain Raitar ehitus- ja kasutuslubade ning -teatiste menetlemine,  rajatiste projekteerimistingimuste koostamine, ehitusalane järelevalve

785 0934

rain.raitar@voru.ee

Kab 6,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Ehitusspetsialist  Kalmer Vislapuu kaevelubade väljastamine, tellija funktsioonide täitmine linnaeelarvest ehitatavatel objektidel

785 0947, 5552 1811

kalmer.vislapuu@voru.ee

Kab 6,
E 14.00-16.00 N 9.00-11.00
Majandusspetsialist  Egon Taal sissesõidulubade väljastamine,  linnale kuuluva vara korrashoiu korraldamine, linnavalitsuse korraldatud üritustel liikluse korraldamine

785 0933, 5345 9112

egon.taal@voru.ee

Kab 11,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Kalmistu järelevalve spetsialist  Asa Mõttus Võru linnakalmistul hauaplatsi või -koha eraldamine, matuste korraldamise nõustamine ja abistamine

782 8620, 527 9010

asa.mottus@voru.ee

Võru linnakalmistu - Kose tee 2

T-L 8.00-17.00
P, E suletud