ABIELU LAHUTAMINE (alates 1. jaan. 2018)

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus Perekonnaseisuasutuses võib abielu lahutada abikaasade vastastikusel kokkuleppel ja juhul, kui mõlema abikaasa elukoht on Eestis.
Kui abikaasa ei saa mõjuvatel põhjustel ühise avalduse esitamiseks isiklikult perekonnaseisuasutusse ilmuda, võib ta esitada notariaalselt tõestatud eraldi avalduse.
Abielu lahutatakse kohtus, kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle või kui perekonnaseisuasutus ei ole pädev abielu lahutama.
Kestvus Abielu ei lahutata varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel abielulahutuse avalduse esitamisest.
Hind
 
50 EUR
Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM

Pangakonto:                                       
SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Danske Bank EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber: 10294002000163, selgitus: abielulahutuse kande tegemine

Riigilõivu on võimalik maksta ka sularahas või kaardiga Võru Linnavalitsuses.
Õigusaktid
Vastutaja Perekonnaseisutoimingute spetsialist Kersti Kattai, kersti.kattai@voru.ee, tel 785 0945, 5302 1937

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Kohapeal

Vajalikud sammud Vajalik isiklik kohaletulek Jüri 11, Võru linn, kab 9.
Vastuvõtujad: E 1417, T 912, 1316, K 1316, N-R 912.
Kui abikaasa ei saa mõjuvatel põhjustel ühise avalduse esitamiseks isiklikult perekonnaseisuasutusse ilmuda, võib ta esitada notariaalselt tõestatud eraldi avalduse.
Vajaminevad dokumendid
  • Avaldajate isikut tõendavad dokumendid;
  • Abielu sõlmimist tõendav dokument.
Abieludokumendi esitamist ei nõuta, kui kande tegemiseks vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.
Viide

 

Loe veel

Tulemus Avaldused ja kõik dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele eesti keeles. Võõrkeelsed dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles
Abielulahutuse kande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.
Abielulahutuse kanne rahvastikuregistris. Lahutajatele väljastatakse soovi korral abielulahutuse tõend. Esmane tõend, mis tuleb välja võtta 14 tööpäeva jooksul, on avaldajale tasuta. Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras. Tõendi kättesaamise aeg ja viis lepitakse kokku kande koostanud perekonnaseisuasutuse ja avaldaja vahel.
Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.