ELLUASTUMISTOETUS


TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus Elluastumistoetus 320 eurot on toetus, mida makstakse isikule, kes asub esmakordselt iseseisvalt elama ja kelle oli Võru linn eestkostele või perekonnas hooldamisele paigutanud ning kellele ei maksta elluastumistoetust "Riiklike peretoetuste seaduse" alusel.
Kestvus Ühekordne
Õigusakt Riiklike peretoetuste seadus
Vastutaja Lastekaitsespetsialist Anneli Jukk, tel 785 0925 mob 5306 0188, e-post anneli.jukk@voru.ee

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Taotlus esitada Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda lastekaitsespetsialistile aadressile Tartu tn 23, 65620 Võru või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid Eeskostet tõendav kohtumäärus või perekonnas hooldamise leping.
Viide Abivajadusest mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise vorm