ALAEALISE EESTKOSTJA TOETUS

 

TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Alaealise eestkostja toetus on abivajadusest mittesõltuv toetus.

Alaealise eestkostja toetus määratakse isikule kelle eestkostel on rahvastikuregistri järgi Võru linna alaealine laps.

Alaealise eestkostja  toetuse määraks on 52 eurot ühes kuus.

Kestvus

Alaealise eestkostja toetuse avaldusi võetakse vastu jooksvalt.

Õigusakt Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Vastutaja Lastekaitsespetsialist  Merike Aasmäe, tel 785 0925 mob 5306 0188, e-post merike.aasmae@voru.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus paberkandjal koos vajaminevate dokumentidega  esitada Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru.

Digiallkirjaga taotluse koos vajaminevate dokumentidega võib saata e-posti aadressil merike.aasmae@voru.ee.
Vajaminevad dokumendid

Taotlejal on vajalik esitada järgmised dokumendid:

  • taotlus
  • eestkostet tõendav kohtumäärus
Viide Abivajadusest mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise vorm