Jüri tn 83 ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
 
Staatus: algatatud
Tellija: Võru Tarbijate Ühistu
Koostaja:
 

Algatamine: 26.08.2015
Asendiplaan