Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Räpina mnt 22, 22a, 22b, 22c kinnistute ja lähiala detailplaneringu kehtestamine

Võru Linnavalitsus teatab, et Võru Linnavolikogu 9. novembri 2016 otsusega nr 43 kehtestati Räpina mnt 22, 22a, 22b ja 22c kinnistute ja lähiala detailplaneering.
 
Planeeringuala asub Võru linnas Nöörimaa asumis Räpina mnt ääres. Planeeringuala suurus on 4,7 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kaaluda võimalusi kinnistute jagamiseks, sihtotstarbe osaliseks muutmiseks ja juurdepääsutee lahendamiseks. Planeeringualale on moodustatud kolm ühiskondlike ehitiste maa krunti, neli tootmismaa krunti, kaks tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega krunti ning üks transpordimaa krunt.
 
Planeeringulahendus muudab osaliselt Võru linna üldplaneeringut. Detailplaneeringu kehtestamise otsusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Võru Linnavalitsuse tööajal (Jüri tn 11,65620 Võru), Võru linna kodulehel www.voru.ee (alajaotuses ehitus ja planeerimine/Detailplaneeringud).