Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Räpina mnt 20 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

18. juunist kuni 1. juulini 2016 toimus Räpina mnt 20 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringule 2 ettepanekut, mis puudutasid Räpina mnt 18 ja Räpina mnt 20 kinnistu vahelist Võru linnale kuuluvat Räpina maantee T1 transpordimaad. Sellest lähtuvalt korraldas Võru Linnavalitsus nimetatud detailplaneeringu avalikustamise järgse avaliku arutelu 18. juulil algusega kell 14.00. Ettepaneku esitajaid avalikul arutelul ei osalenud.

Detailplaneeringus on avalikustamise tulemusena tehtud vajalikud täpsustused. Kuna avalikustamise ja avaliku arutelu tulemused ei muuda planeeringu põhilahendust, siis ei peeta vajalikuks korrata detailplaneeringu kooskõlastamist ja avalikustamist.