Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Räpina mnt 15 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Teatame, et Võru Linnavalitsuse 6. septembri 2017 korraldusega nr 386 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Räpina mnt 15 kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Võru Linnavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku 2. – 16. oktoobrini 2017 linnavalitsuse infosaalis (Jüri tn 11). Detailplaneering on kättesaadav ka veebilehel www.voru.ee (alajaotuses Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Menetluses).

Planeeringuala suurusega u 2,2 ha asub Nöörimaa asumis piirnedes idast Tööstuse tn 15 üldkasutatava maaga, lõunast Räpina maanteega, läänest Räpina mnt 13b korterelamuga ja Räpina mnt 13 tootmismaaga. Tegemist on äri- ja tootmispiirkonnaga. Räpina maantee äärde jäävad ka üksikelamu ja kaks korterelamut. Planeeritava ala keskel paiknevad ärimaa sihtotstarbega hoonestatud kinnistud Räpina mnt 17 ja Räpina mnt 19.

Planeeringuga on määratud Räpina mnt 15 krundile ehitusõigus kuni kuue (sh kolm olemasolevat) hoone rajamiseks. Suurim lubatud ehitisealune pind on 7300 m², hoonete maksimaalne kõrgus 15 m. Alale on planeeritud uus parkimisala ja juurdepääs Räpina maanteelt.

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada detailplaneeringu kohta Võru Linnavalitsusele kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid.

 

Detailplaneeringu failid