Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Räpina mnt 15 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Võru Linnavalitsuse 25.10.2017 korraldusega nr 455 kehtestati Räpina mnt 15 kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Planeeringuala suurusega u 2,2 ha asub Võru linnas Nöörimaa asumis. Planeeringuga on määratud Räpina mnt 15 krundile ehitusõigus kuni kuue (sh kolm olemasolevat) hoone rajamiseks. Suurim lubatud ehitisealune pind on 7300 m², hoonete maksimaalne kõrgus on 15 m. Alale on planeeritud uus parkimisala ja juurdepääs Räpina maanteelt.

Kehtestamise korralduse ja detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööajal Võru Linnavalitsuses (Jüri tn 11) ja veebilehel www.voru.ee alajaotuses Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud.

 

Detailplaneeringu failid