Detailplaneeringute teated

Pikk tn 17, 17c, 17d kinnistute ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Võru Linnavalitsuse 14.06.2017 korraldusega nr 274 kehtestati Pikk tn 17, 17c, 17d kinnistute ja lähiala detailplaneering.

Planeeringuala asub Võru linnas Pika tänava ja Lühikese tänava vahelisel alal hõlmates Pikk tn 17, 17c ja 17d kinnistuid ning osaliselt Pikk tänav kinnistut. Planeeritava maa-ala suurus on u 3,7 ha. Planeeringu eesmärgiks on kinnistute liitmine, täiendavate ehitusõiguste ja juurdepääsuteede ning parkimise paigutuse määramine. Planeering võimaldab laiendada olemasolevat tootmishoonet ja annab võimaluse kolme uue hoonemahu püstitamiseks.

Kehtestamise otsuse ja detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööajal Võru Linnavalitsuses (Jüri tn 11) ja veebilehel www.voru.ee.

 

Detailplaneeringu failid