Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Niidu tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Võru Linnavalitsuse 14. novembri 2018 korraldusega nr 465 kehtestati Niidu tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneering.
 
Planeeringuala suurusega u 0,4 ha asub kesklinna asumis ning piirneb elamumaa, ärimaa ja tootmismaa sihtotstarbega kinnistutega. Niidu tn 5 kinnistu on hoonestatud. Planeeringuga on määratud Niidu tn 5 krundile ehitusõigus kuni nelja hoone rajamiseks. Suurim lubatud ehitisealune pind on 1850 m², hoonete maksimaalne kõrgus 8 m. Hoonestusala piires on lubatud ka teede, parkla ja haljasala kavandamine.
 
Kehtestamise korralduse ja detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööajal Võru Linnavalitsuses (Jüri tn 11) ja veebilehel www.voru.ee (Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud).