Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Männiku tn 39 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Võru Linnavalitsuse 14.06.2018 korraldusega nr 274 kehtestati Männiku tn 39 kinnistu ja lähiala detailplaneering.
 
Planeeringuala suurusega u 0,6 ha piirneb Männiku tänava ja Männiku tn 43a maaüksusega. Kinnistul paikneb halvas seisukorras olev majutushoone.
 
Planeeringuga on määratud Männiku tn 39 krundile ehitusõigus kuni kolme hoone rajamiseks. Suurim lubatud ehitisealune pind on 600 m², hoonete maksimaalne kõrgus 9 m. Alale on planeeritud juurdepääsud ja parkimisalad ning maa-ala lõkkeaseme, telkimisala ja autokämpingute puhkeala rajamiseks. Olemasolev kõrghaljastus tuleb säilitada vähemalt 70% ulatuses.
 
Kehtestamise korralduse ja detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööajal Võru Linnavalitsuses (Jüri tn 11) ja veebilehel www.voru.ee (Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud).