Detailplaneeringute teated

Kanarbiku tn 5 detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Võru Linnavalitsuse 8. mai 2019 korraldusega nr 229 lõpetati kinnisasja omaniku taotluse alusel Kanarbiku tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine.
 
Detailplaneering oli algatatud Võru Linnavalitsuse 1. märtsi 2006 korraldusega nr 139 eesmärgiga kinnistu jagada, määrata ehitusõigused, linnaehituslikud nõuded ning lahendada liikluskorraldus. Kuna käesolevaks ajaks ei ole detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas linnavalitsus detailplaneeringu koostamise.