Detailplaneeringute teated

« Tagasi

F. R. Kreutzwaldi tn 59c kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Võru Linnavalitsuse 16. mai 2018 korraldusega nr 222 algatati F. R. Kreutzwaldi tn 59c kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine.
 
Planeeritav ala suurusega u 0,7 ha asub kesklinna asumis. Kinnistul kehtib Võru Linnavolikogu 10. septembri 2008 otsusega nr 228 kehtestatud F. R. Kreutzwaldi tn 59c kinnistu detailplaneering, mille kohaselt on maakasutuse kehtiv sihtotstarve 80% ärimaa, 20% elamumaa. F. R. Kreutzwaldi tn 59c kinnistul asuvale hoonele on 28.03.2018 väljastatud ehitusluba, mille kohaselt on lubatud hoonesse rajada korterid ja külaliskorterid. Planeeringu algatamise ettepaneku kohaselt soovitakse määrata F. R. Kreutzwaldi tn 59c kinnistule maakasutuse sihtotstarbe 100% elamumaa. Täielik elamumaa sihtotstarbe määramine ei ole vastuolus Võru Linnavolikogu 11. märtsi 2009 määrusega nr 98 kehtestatud Võru linna üldplaneeringu põhimõtetega, kuna tegemist ei ole maakasutuse juhtotstarbe ulatusliku muutmisega. Üldplaneeringu kohaselt on kinnistul lubatud elamu-, äri-, ja tootmismaa maakasutus. Täiendavate uuringute vajadus puudub.
 
Planeeringu koostamise eesmärk on määrata kinnistule ehitusõigus ning sihtotstarbe muutmine.