Detailplaneeringute teated

« Tagasi

F. R. Kreutzwaldi tn 109 kinnistu osalise detailplaneeringu kehtestamine

Võru Linnavalitsuse 22.11.2017 korraldusega nr 492 kehtestati F. R. Kreutzwaldi tn 109 kinnistu osaline detailplaneering.

Planeeringuala suurusega u 0,7 ha asub Võrusoo asumis F. R. Kreutzwaldi, Kraavi ja Soo tänava vahelisel alal. Kinnistul asub endine koolihoone koos teenindavate ehitistega. Planeeritav kinnistu osa on hoonestamata.

Planeeringuga on ette nähtud F. R. Kreutzwaldi tn 109 kinnistu jagada kaheks ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundiks. Moodustatavale krundile positsioon 1 on määratud ehitusõigus kuni nelja hoone rajamiseks. Suurim lubatud ehitisealune pind on 1500 m², hoonete maksimaalne kõrgus 9 m. Alale on planeeritud parkimisala ja juurdepääs Kraavi tänavalt. Krundile positsioon 2 ei planeerita täiendavaid ehitusõigusi ning krundi arendamiseks koostatakse vajadusel tulevikus eraldi detailplaneering.

Kehtestamise korralduse ja detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööajal Võru Linnavalitsuses (Jüri tn 11) ja veebilehel www.voru.ee (Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud).

 

Detailplaneeringu failid