Võru linnavalitsuse- ja volikogu infoleht Võru Linna Leht on suurima trükiarvuga ajaleht Võrus. Alates 2014. aastast ilmub 11 korda aastas, korra kuus (välja arvatud juuli), iga kuu 21.-26. kuupäeval, augustis linna sünnipäeva eel erandina 10.-12. kuupäeval ja detsembris jõulude eel 19.-21. kuupäeval. Lehe keskmine trükiarv ühe lehenumbri kohta on 6900. Levib tasuta, otsepostitusega Võru linnas.

Alates 2016. aastast on lehenumbri maht varasema 8 lehekülje asemel 16 lehekülge, mis pakuvad terve rea uusi ja huvitavaid rubriike. Nii sisaldab iga lehenumber parasjagu aktuaalsel teemal kaanelugu, linnapea, abilinnapea(de) või linnavolikogu esimehe juhtkirja, pildiülevaadet kuu jooksul linnas toimunud olulistest sündmustest ja muudatustest (KUU PILDIS), Võru linnavalitsuse- ja volikogu istungite kokkuvõtet ning muud ametlikku infot, samuti erinevaid küsitlusi ja arvamuslugusid, ülevaateid arendustegevustest (projektidest), pikemaid käsitlusi ettevõtluse-, majanduse-, keskkonna-, sotsiaal- ja olmeteemadel ning erinevatest ennetustegevustest.

Lehes on oma kindel koht ka üldhariduskoole, noorsootööd, lasteaedasid ja eakate tegemisi puudutavatel lugudel ning ajalool, kultuuril ja spordil. Seejuures on suur rõhk selgitaval ja ennetaval infol (nt kultuurimaja, raamatukogu, linnagalerii, kirikute, laatade jms teated).

Aeg-ajalt ilmuvas rubriigis (LINLANE KÜSIB, VALITSUS VASTAB) pakume valikut linnavalitsusele esitatud olulisematest/huvipakkuvamatest küsimustest ning neile antud vastustest.

Võru Linna Leht ei tegele reklaamipinna müümisega, kuid avaldab tasuta linna ja selle allasutuste tegemisi või laiemat üldsust puudutavate ürituste reklaame.

Lugupidamisega

Ulis Guth
toimetaja
tel 512 0787
e-post: ulis.guth@voru.ee

 

ARHIIV:

Võru Linna Leht 2016

Võru Linna Leht november

Võru Linna Leht oktoober

Võru Linna Leht september

Võru Linna Leht august

Võru Linna Leht juuni

Võru Linna Leht mai

Võru Linna Leht aprill

Võru Linna Leht märts

Võru Linna Leht veebruar

Võru Linna Leht jaanuar
 

Võru Linna Leht 2015

Võru Linna Leht detsember 

Võru Linna Leht november

Võru Linna Leht oktoober

Võru Linna Leht september

Võru Linna Leht august 

Võru Linna Leht juuni

Võru Linna Leht mai

Võru Linna Leht aprill

Võru Linna Leht märts 

Võru Linna Leht veebruar

Võru Linna Leht jaanuar
 

Võru Linna Leht 2014

veebruarmärtsaprillmaijuuniaugustseptemberoktoobernovemberdetsember

2013

veebruarmärtsaprillmaijuuniaugustseptemberoktoobernovember

2012

märtsaprillmaiaugustseptemberoktoobernovemberdetsember

2011

veebruarmärtsaprillmaiaugustseptemberoktoobernovemberdetsember

2010

märtsjuuniaugustnovember,  detsember

2009

veebruarmärtsaprillmaijuuniaugustseptemberoktoobernovemberdetsember

2008

veebruarmärtsaprillmaijuuniaugustseptemberoktoobernovemberdetsember

2007

jaanuar, veebruar, märts, aprill, juuni, juuli, august, oktoober, detsember

2006

jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember