VÄLISRIIGI PEREKONNASEISUDOKUMENDI KANDMINE REGISTRISSE (alates 1. jaan. 2018)

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Välisriigis koostatud perekonnaseisudokumendi võib registrisse kandmiseks esitada ükskõik millisele perekonnaseisuasutusele.

Esitatav dokument peab olema legaliseeritud või apostille`ga kinnitatud. Info legaliseerimise ja apostille`ga kinnitamise kohta leiate Välisministeeriumi kodulehelt

Võõrkeelsed dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.
Kestvus Dokumendi registrissekandmise maksimaalne aeg on 1 kuu.
Hind Riigilõivuvaba.
Õigusakt
Vastutaja Perekonnaseisutoimingute spetsialist Kersti Kattai, kersti.kattai@voru.ee, tel 785 0945, 5302 1937

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Kohapeal

Vajalikud sammud Vajalik isiklik kohaletulek Jüri 11, Võru linn, kab 9.
Vastuvõtujad: E 1417, T 912, 1316, K 1316, N-R 912.
Vajaminevad dokumendid
  • Avaldajate isikut tõendavad dokument
  • Rahvastikuregistrisse kantav välisriigi dokument
Loe veel

Võõrkeelsed dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.

Välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.
Tulemus Välisriigi dokumendi kanne rahvastikuregistris.