Võru linna valimisjaoskonnad

 

Riigikogu 2019 aasta valimisteks on moodustatud 4 valimisjaoskonda Võru LV 12.12.2018 määrusega nr 13.

Võru linna valimisjaoskonnad asuvad:

valimisjaoskond nr 1 - Vabaduse tn 12, Võru linn, Võru maakond;
valimisjaoskond nr 2 - Liiva tn 13, Võru linn, Võru maakond;
valimisjaoskond nr 3 - Kooli tn 7, Võru linn, Võru maakond;
valimisjaoskond nr 4 - Olevi tn 29, Võru linn, Võru maakond.
 
 
Valimisjaoskonnad on avatud:
eelhääletamine maakonnakeskuses (Kultuurimajas Kannel) 16.- 19. mail kella 12.00-20.00 
eelhääletuse ajal jaoskondades, 20.-22. mail kella 12.00-20.00 
valimispäeval, 26. mail kell 9.00-20.00
 

Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldab eelhääletamist valimisjaoskond nr 2.

Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Võru linna täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 2.

Võru linna valimiskomisjon asub Võru Linnavalitsuses, Jüri 11, Võru linn.

Võru linna valimiskomisjoni esimees Ülle Müürsepp
Telefon 785 0916, 5305 0225
E-post ylle.myyrsepp@voru.ee