Võru Linnavalitsus võtab tööle

Võru Kreutzwaldi Kooli direktori

Direktori tööülesandeks on kooli juhtimine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
 • juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas
 • eesti keele oskus kõrgtasemel
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil
 • vastutustunne, korrektsus, täpsus
 • väga hea suhtlemis- ja koostööoskus
 • õpi- ja otsustusvõimelisus
 • analüüsimis- ja planeerimisvõime

Linnavalitsus pakub:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • ametialaste oskuste arendamise võimalust
 • motivatsioonipakett: tingimused kokkuleppel

Lisainfo:

 • kandideerimiseks esitada sooviavaldus, CV, haridust tõendavad dokumendid ning visioon „Tuleviku kool"
 • dokumendid esitada 8. juuliks 2019 Võru Linnavalitsusele aadressil Jüri 11, Võru 65620 või info@voru.ee
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel, kuid mitte varem kui 1. august 2019
Kontaktisik Sixten Sild
Kontakttelefon 5886 8867