Võru Linnavalitsus võtab teenistusse ajutisel äraoleva teenistuja asendamise ajaks

VOLIKOGU REFERENDI

Teenistusülesanded:

 • peamisteks ülesanneteks on volikogu töö korraldamine
 • volikogu istungite protokollimine
 • volikogu komisjonide abistamine ja tehniline teenindamine
 • volikogu dokumendihalduse korraldamine

Nõuded kandidaadile:

 • orienteerumine kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivates õigusaktides
 • töökogemus kohalikus omavalitsuses või sekretäritöö erialal
 • soovitavalt töökogemus töövahendiga VexPro
 • soovitav kõrgharidus
 • eesti keele oskus kõrgtasemel
 • hea koostöö- ja suhtlemisoskus, pingetaluvus, kohusetunne
 • eetilisus, tolerantsus ja usaldusväärsus
 • hea arvuti kasutamise oskus

Pakume vaheldusrikast tööd, palju suhtlemist erinevate inimestega ning toetavaid kolleege.

Tingimused ja lisainfo:

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendava dokumendi koopia saata 3. märtsiks 2017 aadressil Võru Linnavalitsus, Jüri 11, 65620 Võru või e-kirja teel info@voru.ee, märgusõna „Referent".

Asukoht:                                        Võru Linnavalitsus
Teenistusse asumise aeg:        10.04.2017
Teenistuskoha tüüp:                   ametnik
Kontaktisik:                                   Ülle Müürsepp
Kontakttelefon:                             785 0916