Uudised ja teated

« Zurück

Tähelepanu ettevõtjad, kes vajavad abi seoses võõrtööjõu piiriületusega

Head Võru linna ettevõtjad!

Ootame infot ettevõtjatelt, kellel on seoses eriolukorraga probleeme väljaspoolt Eestit pärit töötajate tööle liikumisega töökohta, mis asub Võru linnas. Andmete edastamise vorm:
• ettevõtte nimi
• kontakt
• välisriigist pärit töötajate arv
• töötaja(te) päritoluriik või -riigid

Palun edastage informatsioon esimesel võimalusel või hiljemalt 19.03 tööpäeva lõpuks e-posti aadressil kait.kabun@voru.ee.

Saadud andmed edastame koondina Vabariigi Valitsusele, et kutsuda üles leevendama kohalike ettevõtete toimimiseks hädavajaliku töökäte olemasolu probleemi ja tööjõu liikumist üle riigipiiri.
Palume siiski igal juhul ettevõtete juhtidel ja omanikel läbi mõelda välisriikidest tööl käivate inimeste panus ettevõttele ning liikumisvajadus vastutustundlikult nii, et hoida enda ja teiste inimeste tervist.

Lugupidamisega

Anti Allas, Võru linnapea
53400409