Uudised ja teated

« Zurück

Planeeritavad muudatused Võru linna bussiliikluses

Võru maakonnas ja linnas avalikku liinivedu korraldav Kagu Ühistranspordikeskus on otsustanud, et liinivõrk Võrus vajab ajakohastamist. Selle tarbeks kutsuti kokku töörühm, milles osalevad nii Võru Linnavalitsuse, Võru Vallavalitsuse, ühistranspordikeskuse kui ka vedaja (Hansa Bussiliinid AS) esindajad. Ühiselt on arutletud, kuidas luua paremad ja sõitjasõbralikumad bussiliinid.
 

Käesoleva aasta alguses kirjutas Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilane Liisa Kunnus diplomitöö, milles uuris võrukate rahulolu Võru linna bussiliiklusega ning sedagi, mida oleks tarvis muuta. Uuringu käigus küsitleti ca 400 inimest. Uuringust selgus, et rahulolematust on palju. Bussiliinide graafikud on arusaamatud ning päeva jooksul on igal liinil palju erinevaid marsruute. Bussid ei liigu paljude sõitjate meelest sobivatel aegadel ning lõpetavad sõitmise liiga vara. Samuti on intervallid liiga pikad.

Tänaseks on valminud esimene versioon uutest liinidest. Uued sõiduplaanikavandid on kõigile huvilistele tutvumiseks kättesaadavad Kagu Ühistranspordikeskuse veebilehel SIIT ning Võru Linnavalitsuse infosaalis. 

NB! Arvamuse avaldamiseks välja pandud sõiduplaanid ei ole kinnitatud ning põhjendatud juhtudel tehakse neisse vajalikud parandused. Kagu ÜTK kogub kokku ja süstematiseerib sõitjatelt saadud tagasiside ning seejärel koguneb uuesti ühistranspordi töörühm ettepanekute hindamiseks ja arvestamiseks.

Kui kõik sujub plaanipäraselt, läheb Võru linn uuele bussiliinivõrgule üle alates järgmisest aastast.

Arvamused ja ettepanekud uute liinide kohta palume saata hiljemalt 31. oktoobriks Kagu Ühistranspordikeskusele meiliaadressil info@ytk.ee või jätta paberkandjal Võru Linnavalitsuse infosaali. Oma ettepaneku juurde palume märkida ees- ja perekonnanimi ning kontakt (telefoninumber või e-postiaadress), et saaksime vajadusel tehtud ettepanekuid täpsustada.