21.06.2018 Võru Linnavalitsuse istung 21. juunil

Muinsuskaitsealal paikneva hoone toetuse taotluse ja lõpparuande vormi kehtestamine Kehtestati muinsuskaitsealal paikneva hoone toetuse taotluse vorm ja toetuse lõpparuande vorm. Ehitusloa väljastamine Väljastati ehitusluba üksikelamu püstitamisek...  news-scroll-list-read-more »

19.06.2018 Männiku tn 39 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
19.06.2018 Toome tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
15.06.2018 Lisandunud on uus bussiliin Võru-Põlva-Tartu
15.06.2018 Riik toetab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumist erakinnistutel
14.06.2018 Linnavalitsuse istung 14. juunil
14.06.2018 Võru kaugküttevõrgu laiendus toob kaasa ajutisi liikluspiiranguid