RANITSATOETUS

 

TOIMINGU ÜLANDMED

Kirjeldus Ranitsatoetus on Võru linna eelarvest üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale makstav ühekordne toetus, mida makstakse vanemale, kes ise ja kelle esimesse klassi minev laps omab jooksva aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistris elukoha aadressi Võru linnas.
Ranitsatoetuse suuruseks 2018. aastal on 100 eurot esimesse klassi mineva lapse kohta.
Kestvus Avaldusi võetakse vastu Võru Linnavalitsuses jooksva aasta 01. augustist 15. septembrini ning toetus makstakse välja 15 tööpäeva jooksul avalduse esitamisest.
Õigusaktid Ranitsatoetuse maksmise kord
Vastutaja Haridusnõunik  Anita Kikastel 785 0911, 5305 7819 e-post anita.kikas@voru.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

 

Vajalikud sammud Avaldus esitada Võru Linnavalitsuse infosaali, saata aadressile Jüri 11, 65605 Võru või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid Ranitsatoetuse taotlemine toimub vormikohase avalduse esitamisega. 
Väljapoole Võru linna õppima asuvatele lastele toetuse taotlemisel esitatakse lisaks avaldusele ka kooli tõend. 
Viide Ranitsatoetuse avaldus
E-Taotlus E-Ranitsataotlus