NOORTE PROJEKTLAAGRI LÄBIVIIMINE

 

TOIMINGU ÜLDANDMED

Kirjeldus Noorte projektlaager on laager, mida peetakse noortele tervistava ja arendava puhkuse osutamiseks ning mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva ja mis tegutseb aastas kuni 60 päeva.
Kestvus Otsuse linna territooriumil toimuvale projektlaagrile loa väljastamise või selle väljastamisest keeldumise kohta teeb linnavalitsus 20 päeva jooksul, arvates loa taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.
Luba väljastatakse laagri läbiviimise ajaks, kuid mitte kauemaks kui 60 päevaks.
Õigusaktid Noorte projektlaagri pidamise kord
Vastutaja Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Peep Poltimäe tel 785 0937, e-post peep.poltimae@voru.ee

 

TOIMINGU TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Laagri pidaja esitab Võru Linnavalitsusele taotluse laagri pidamise loa väljastamiseks. Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1. laagri pidaja nimi, asukoht ja kontaktandmed (telefoni number, e-posti aadress);
  2. laagri pidamise eest vastutava isiku nimi, isikukood ja elukoht;
  3. laagri pidamise täpne asukoht;
  4. laagri eesmärk;
  5. laagri läbiviimise aeg ja päevakava.
Vajaminevad dokumendid Laagri pidaja esitab lisaks taotlusele järgnevad dokumendid:
  1. laagri juhataja ja kasvatajate kirjalikud nõusolekud laagris osalemise kohta;
  2. laagri juhataja ja kasvatajate kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate Eesti Noorsootöö Keskuse väljastatud tunnistuste koopiad;
  3. laagri läbiviimiseks vajaliku maa-ala, hoonete, ruumide ja sisustuse kasutamise õiguse kohta.