AJUTISE MÜÜGIKOHA PAIGALDAMINE

 

TOIMINGU ÜLDANDMED

Kirjeldus Ajutine müügikoht on koht, kus kauba pakkumine ja müük või teenuse pakkumine ja müük toimub piiritletud alal ning on ajaliselt kindlaksmääratud, sh kandekaubandus, kus kauba pakkumine toimub kindlaksmääratud piirkonnas kandelaualt, kandekastist jne.
Ajutise müügikoha paigaldamiseks linna omandis olevale maale tuleb küsida linnavalitsuse kooskõlastus. Ajutise müügikoha paigaldamiseks antud kooskõlastus annab õiguse kasutada linna omandis olevat maa-ala kooskõlastuses märgitud tingimustel. Kooskõlastus antakse linnavalitsuse korraldusega. 
Kestvus Üks hooaeg, mis võib olla kuni kuus kuud kalendriaastas.
Õiguakt Hooajalise müügi korraldamine
Vastutaja Arendusspetsialist  Kaire Kalk  tel 785 0918,  e-post  kaire.kalk@voru.ee

 

MÜÜGIKOHA PAIGALDAMISE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Ajutise müügikoha paigaldamise taotlus esitatakse Võru Linnavalitsuse infosaali, saadetakse aadressile Jüri 11, 65620 Võru või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.
Vajaminevad dokiumendid
  • asendiplaan, kus on näidatud ajutise müügikoha maa-ala asukoht ja mõõdud;
  • kaubandusliku inventari olemasolul selle värvifoto;
  • piirde olemasolul selle visuaalne lahend (joonis, värvifoto vms);
  • vajadusel tehnovõrkude omanike nõusolekud, kui igapäevaselt mitteteisaldatav hooajaline laiendus paigaldatakse tehnovõrkude kaitsevööndisse
Viide Taotlus hooajalise müügikoha või hooajalise müügikoha laiendusele