Töökeskkonnanõukogu


Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 18 lg 2 alusel ning tuginedes Võru Linnavalitsuse töötajate üldkoosoleku 06.12.2012 protokollile ja linnapea käskkirjale 07.12.2012 nr 20.2-1/219, on moodustatud Võru Linnavalitsuses töökeskkonnanõukogu alljärgnevas koosseisus:

Tööandja esindajad    Maire Agar - dokumendihalduse vanemspetsialist

                                         Egon Taal - majandusspetsialist

Töötajate esindajad     Sirje Peris - sisekontrolör

                                          Esko Hillep - juriidilise osakonna juhataja
 

Volitused kehtivad kuni 06.12.2016.