SÜNNITOETUS

 

TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Sünnitoetus on abivajadusest mittesõltuv toetus. Sünnitoetus määratakse tingimusel, et taotleja on olnud rahvastikuregistri andmetel Võru linna elanik lapse sünni hetkel ning laps on rahvastikuregistri andmetel Võru linna elanik alates sünnist.

Toetus makstakse välja kolmes osas:
I osa määr 100 eurot, makstakse pärast lapse sünni registreerimist;
II osa määr 65 eurot, makstakse lapse 1-aastaseks saamisel;
III osa määr 192 eurot makstakse lapse 3-aastaseks saamisel.

Toetuse teise ja kolmanda osa määramisel lähtutakse sünnitoetuse taotluses esitatud andmetest. Toetus määratakse tingimusel, et laps ja taotleja on olnud rahvastikuregistri andmetel Võru linna elanikud lapse sünnist kuni vastavalt lapse 1-aastaseks ja 3- aastaseks saamiseni.
Andmete muutumisel (nime, arvelduskonto või elukoha muutus)tuleb sellest teavitada sotsiaaltööosakonda.

Sünnitoetus makstakse 2 tööpäeva jooksul taotluse laekumise päevast taotleja taotluses näidatud arvelduskontole.

Kestvus

Sünnitoetuse taotlusi võetakse vastu jooksvalt.

Õigusakt Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Vastutaja

Sotsiaaltööspetsialist Eve Tšegurov, tel 785 0942, 523 0395 e-post eve.tsegurov@voru.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Sünnitoetuse taotlus esitatakse  Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda kab. nr. 2 aadressil Tartu 23, Võru.
Vajaminevad dokumendid Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus, isikut tõendav dokument, lapse sünnitõend ja pangakonto nr.
Viide Taotlus sünnitoetuse saamiseks