Sotsiaalnõustamisteenus

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Sotsiaalnõustamisteenuse eesmärk on sotsiaalsete probleemide tekkimise ennetamine ning isikute abistamine juba tekkinud probleemide lahendamisel.

Sotsiaalnõustamisteenus on suunatud isikule või perekonnale, kelle iseseisev toimetulek argielus on sotsiaalsete, majanduslike, tervislike või psühholoogiliste tegurite tagajärjel häirunud või häirumas.

Õigus teenust saada on nii isikul, kellel on tekkinud probleemid, kui ka nendel, kes temaga koos elavad, sest sageli puudutab tekkinud probleem (nt ühe pereliikme haigestumine, töötuks jäämine jne) kõiki koos elavaid isikuid.

Korraldaja Nöörimaa Tugikodu (Räpina mnt 22, Võru linn)  juhtumikorraldaja,  tel 786 4796; 5300 7637

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Sotsiaalnõustamisteenuse kasutamiseks tuleb pöörduda Nöörimaa Tugikodusse  tööpäevadel 8.00-16.00.