PUUDEGA LAPSE HOOLDAMISE TOETUS


TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Toetus puudega lapse hooldamiseks on abivajadusest mittesõltuv toetus. Toetus  puudega lapse hooldamiseks määratakse puudega lapse vanemale, hoolduspere vanemale või eestkostjale. Toetuse määrad : 200 eurot sügava puudega lapse hooldajale, 80 eurot raske puudega lapse hooldajale ja 55 eurot keskmise puudega lapse hooldajale.

Kestvus

Taotlusi puudega lapse hooldamise toetuseks võetakse vastu jooksvalt.

Õigusakt Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Vastutaja Sotsiaaltööspetsialist Siiri Martinson, tel 785 0941, 5307 1919 e-post siiri.martinson@voru.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Toetus puudega lapse hooldamise esitatakse taotlus Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda kab. nr 3 aadressil Tartu tn 23, Võru.

Vajaminevad dokumendid

Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja otsus puude määramise kohta. 

Viide Abivajadusest mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise vorm