Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Zurück

Võru Linnavolikogu korraline istung 16. oktoobril 2019

Võru Linnavolikogu korraline istung (järjekorras 24.) toimub 16. oktoobril 2019 kell 13:00 volikogu istungite saalis.

PÄEVAKORD:
1. Võru linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2024
Ettekandjad: linnapea Anti Allas, rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

2. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
Ettekandjad: linnapea Anti Allas, maanõunik Tauno Asi

3. Projektis PED-EU-NET osalemine
Ettekandja: arendusnõunik Tiina Hallimäe

4. Audiitori määramine
Ettekandja: juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep

5. Võru Linnavalitsuse liikmetele preemia määramine
Ettekandja: volikogu esimees Ülo Tulik

6. Muud küsimused


Lugupidamisega

Ülo Tulik 
volikogu esimees