Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Zurück

Võru Linnavolikogu korraline istung 14. detsembril 2016

6. detsember 2016

Kutse

Võru Linnavolikogu korraline istung (järjekorras 36.) toimub 14. detsembril 2016. a kell 13.00 volikogu istungite saalis.
 

PÄEVAKORD:

1.    Võru linna 2016. aasta lisaeelarve
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

2.    Müügipileti hinna kehtestamine ja volituse andmine
Ettekandja: linnapea Anti Allas

3.    Volituse andmine
Ettekandja: linnapea Anti Allas

4.    Maamaksumäära kehtestamine 2017. aastaks
Ettekandja: abilinnapea Kalev Ilves

5.    Võru Linnavolikogu 8. juuni 2016 määruse nr 23 „Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016–2027" muutmine
Ettekandja: arendusnõunik Tiina Hallimäe

6.    Võru Linnavolikogu 14. oktoobri 2009 määruse nr 109 „Kaugküttepiirkonna määramine" muutmine
Ettekandjad: abilinnapea Kalev Ilves, juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep

7.    Eraüldhariduskoolide toetamine
Ettekandja: abilinnapea Sixten Sild

8.    Täiskasvanule tugiisiku teenuse osutamise tingimused ja kord
Ettekandjad: abilinnapea Sixten Sild, sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Breidaks

9.    Võru Linnavolikogu 12. juuni 2013 otsuse nr 30 "Võru linna valimiskomisjoni moodustamine" muutmine
Ettekandja: linnasekretär Ülle Müürsepp

10.    Võru linna 2017. aasta eelarve (I lugemine)
Ettekandja: linnapea Anti Allas, rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

11.    Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimise tulemuse kinnitamine
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Anti Paap

12.    Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2017. aasta kontrollimiste tööplaan
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Anti Paap

13.    Muud küsimused
13.1. Ülevaade riigihangedest
Ettekandja: juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep

13.2. Ülevaade projektidest
Ettekandja: arendusnõunik Tiina Hallimäe


Lugupidamisega

Toomas Paur
volikogu esimees