Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Zurück

Võru Linnavolikogu korraline istung 08. juunil 2016

2. juuni 2016

Kutse

Võru Linnavolikogu korraline istung (järjekorras 32.) toimub 08. juunil 2016. a kell 13.00 volikogu istungite saalis.

Edastame Teile täiendatud päevakorra.
Päevakorda on lisandunud punkt „6. Projektis osalemine ja garantii andmine".

PÄEVAKORD:

1. Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016­─2027
Ettekandjad: arendusnõunik Tiina Hallimäe, AF-Consulting AS vanemkonsultant Elmu Potter ja konsultant Janika Laht

2. Võru linna 2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandjad: linnapea Anti Allas, rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv ja pearaamatupidaja-juhataja asetäitja Hele Purge, arendusnõunik Tiina Hallimäe

3. Võru linna arengukava aastani 2027 muutmine
Ettekandja: arendusnõunik Tiina Hallimäe

4. Võru linna 2016. aasta lisaeelarve
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

5. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri
Ettekandja: abilinnapea Kalev Ilves

6. Projektis osalemine ja garantii andmine
Ettekandja: arendusnõunik Tiina Hallimäe

7. Investeerimislaenu võtmine
Ettekandjad: linnapea Anti Allas ja rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

8. Kohustuste võtmine
Ettekandja: abilinnapea Sixten Sild

9. Kooli tn 7 kinnisasja osale hoonestusõiguse seadmine
Ettekandja: abilinnapea Sixten Sild

10. Puudega isiku eluruumi kohandamise kord
Ettekandjad: abilinnapea Sixten Sild, sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Breidaks

11. Võru linna teenetemärgi andmine
Ettekandja: linnapea Anti Allas

12. Võru Linnavolikogu ajutise komisjoni moodustamine Võru Linnavalitsuse tegevuse seaduslikkuse ja linna vara kasutamise sihipärasuse kontrollimiseks
Ettekandja: Tarmo Piirmann

13. Võru Linnavolikogu poolt Võru Linnavalitsuse tegevuse seaduslikkuse ja linna vara kasutamise sihipärasuse kontrollimiseks moodustatud ajutise komisjoni esimehe valimine
Ettekandja: Tarmo Piirmann

14. Võru Linnavolikogu poolt Võru Linnavalitsuse tegevuse seaduslikkuse ja linna vara kasutamise sihipärasuse kontrollimiseks moodustatud ajutise komisjoni aseesimehe valimine
Ettekandja: Tarmo Piirmann

15. Võru Linnavolikogu poolt Võru Linnavalitsuse tegevuse seaduslikkuse ja linna vara kasutamise sihipärasuse kontrollimiseks moodustatud ajutise komisjoni liikme kinnitamine
Ettekandja: Tarmo Piirmann

16. Muud küsimused
16.1. Ülevaade projektidest
Ettekandja: arendusnõunik Tiina Hallimäe

16.2. Ülevaade riigihangedest
Ettekandja: juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep


Lugupidamisega


Toomas Paur
volikogu esimees