Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Zurück

Võru Linnavolikogu erakorraline istung 24. novembril 2017

Kutse

Võru Linnavolikogu erakorraline istung (järjekorras 3.) toimub 24. novembril 2017 kell 13.00 volikogu istungite saalis.

PÄEVAKORD:

1. Hüvitise maksmine

Ettekandja: volikogu esimees Ülo Tulik

2. Võru Linnavalitsuse liikmetele preemia määramine

Ettekandja: volikogu esimees Ülo Tulik

3. Võru Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine

Ettekandja: volikogu esimees Ülo Tulik

4. Võru Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine

Ettekandja: volikogu esimees Ülo Tulik

5. Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine

Ettekandja: volikogu esimees Ülo Tulik

6. Võru Linnavolikogu alatiste komisjonide põhimääruste kinnitamine

Ettekandja: volikogu esimees Ülo Tulik

7. Võru Linnavolikogu läbirääkimiste komisjoni moodustamine

Ettekandja: abilinnapea Sixten Sild, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Peep Poltimäe

8. Võru Linnavolikogu läbirääkimiste komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

Ettekandja: volikogu esimees Ülo Tulik

9. Võru Linnavolikogu läbirääkimiste komisjoni koosseisu kinnitamine

Ettekandja: volikogu esimees Ülo Tulik

10. Esindajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse

Ettekandja: volikogu esimees Ülo Tulik

11. Esindajate nimetamine Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhtorganitesse

Ettekandja: volikogu esimees Ülo Tulik

12. Esindajate määramine Nöörimaa Tugikodu ja Võru linna haridusasutuste hoolekogudesse

Ettekandja: volikogu esimees Ülo Tulik

13. Võru Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine

Ettekandja: volikogu esimees Ülo Tulik

 

Lugupidamisega

 

Ülo Tulik

volikogu esimees