Võru Linnavolikogu istungite päevakorrad

« Zurück

Võru Linnavolikogu korraline istung 10. veebruaril 2016

3. veebruar 2016

Kutse

Edastame Teile täiendatud päevakorra. Päevakorda on lisatud punktid „7. Võru Linnavolikogu 9. detsembri 2013 otsuse nr 54 "Võru Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine" ja „8.2. 2015. aasta korrakaitseline ülevaade Võru linnas".

Võru Linnavolikogu korraline istung (järjekorras 28.) toimub 10. veebruaril 2016. a kell 13.00 volikogu istungite saalis.

PÄEVAKORD:

1. Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel
Ettekandjad: abilinnapea Sixten Sild, sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Breidaks

2. Loa andmine kohustuste võtmiseks
Ettekandjad: linnapea Anti Allas ja infotehnoloogia spetsialist Allan Liblik

3. Võru Linnavolikogu 14. detsembri 2011 otsuse nr 70 osaline kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: abilinnapea Kalev Ilves

4. Kivi tn 26 ja Ringtee 8 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandjad: abilinnapea Kalev Ilves, arhitekt-planeerija Sirli Kokk

5. Kalmuse tn 16a ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandjad: linnapea Anti Allas, arhitekt-planeerija Sirli Kokk, maakorraldaja-geodeet Tauno Asi

6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandjad: abilinnapea Kalev Ilves, planeerimisspetsialist Remida Aasamäe

7. Võru Linnavolikogu 9. detsembri 2013 otsuse nr 54 "Võru Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine
Ettekandjad: kultuurikomisjoni esimees Helga Ilves, keskkonnakomisjoni esimees Halliki Karba

8. Muud küsimused
8.1. Linnapea Anti Allase vastused Võru Linnavolikogu IRLi fraktsiooni 1. jaanuaril 2016 esitatud arupärimisele
8.2. 2015. aasta korrakaitseline ülevaade Võru linnas
Ettekandjad: Võru politsei jaoskonna juht Madis Soekarusk, Võru politsei jaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Anti Paap

 

Lugupidamisega

Toomas Paur
volikogu esimees