MATUSETOETUS

 

TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Matusetoetuse on abivajadusest mittesõltuv toetus. Toetuse määraks on 280 eurot. Toetus makstakse isikule, kes kannab surnud isiku matmise kulud. Tingimusel kui surnud isiku elukoht oli rahvastikuregistri andmetel Võru linn.

Matusetoetus makstakse 2 tööpäeva jooksul taotluse laekumise päevast taotleja taotluses näidatud arvelduskontole.

Kestvus

Matusetoetuse taotlusi võetakse vastu jooksvalt.

Õigusakt Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Vastutaja

Sotsiaaltööspetsialist Eve Tšegurov, tel 785 0942, 523 0395 e-post eve.tsegurov@voru.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Matusetoetuse taotlus esitatakse  Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda kab. nr. 2 aadressil Tartu 23, Võru.
Vajaminevad dokumendid Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus, isikut tõendav dokument, lahkunu surmatõend ja pangakonto nr.
Viide Taotlus matusetoetuse saamiseks