LINNAVARA
 

Linnamajanduse osakonna peamisteks ülesanneteks seoses linnavaradega on vara haldamise, tehnilise ekspluatatsiooni, remondi, sanitaarse korrashoiu ning heakorratööde korraldamine, linnale kuuluva vara üle arvestuse pidamine, peremehetu varana hoonete ülevõtmise vormistamine, pärimistoimingute tegemine ning linnavara võõrandamise, koormamise ja kasutamise korraldamine.
Linnavara eeskiri

Linnavara müük

Aadress Hind Tähtaeg Märkused
Petseri tn 4-14, Võru 1500 EUR    

 

Vabad üüripinnad

Aadress Pind Üür Märkused
Tartu 25, Võru 131,6m² 1,92€/ m² III korrus
Tartu 25, Võru 81,6 1,92€/m² III korrus

 


Linnavarade vanemspetsialist Eve Saaremägi
tel 785 0946
eve.saaremagi@voru.ee