LINNAVARA
 

Linnamajanduse osakonna peamisteks ülesanneteks seoses linnavaradega on vara haldamise, tehnilise ekspluatatsiooni, remondi, sanitaarse korrashoiu ning heakorratööde korraldamine, linnale kuuluva vara üle arvestuse pidamine, peremehetu varana hoonete ülevõtmise vormistamine, pärimistoimingute tegemine ning linnavara võõrandamise, koormamise ja kasutamise korraldamine.
Linnavara eeskiri

Linnavara müük

Aadress Hind Tähtaeg Märkused
F.R.Kreutzwaldi 43-8, 10, Võru 3200 EUR    
Petseri tn 4-14, Võru 1500 EUR    
Järve tn 37, Võru 7100 EUR 23.01.2017 kell 11.00 ENAMPAKKUMINE

 

Vabad üüripinnad

Aadress Pind Üür Märkused
Tartu 25, Võru 81,6 m² 1,92€/m²  
Tartu 25, Võru 131,6m² 1,92€/ m²  

 


Linnavarade vanemspetsialist Eve Saaremägi
tel 785 0946
eve.saaremagi@voru.ee