LINNAVARA
 

Linnamajanduse osakonna peamisteks ülesanneteks seoses linnavaradega on vara haldamise, tehnilise ekspluatatsiooni, remondi, sanitaarse korrashoiu ning heakorratööde korraldamine, linnale kuuluva vara üle arvestuse pidamine, peremehetu varana hoonete ülevõtmise vormistamine, pärimistoimingute tegemine ning linnavara võõrandamise, koormamise ja kasutamise korraldamine.
Linnavara eeskiri

Vallasvara müük

Võru Linnavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise vana skatepargi rampide võõrandamiseks.

Skatepark asub Võrus, Vee tn 4c kinnistul (vt asukoht). Skatepark on halvas seisus. Vajab remonti, sobib ümberehitamiseks või osaliselt materjalina kasutamiseks.

Rampide (iga objekt eraldi, vt joonist allpool) enampakkumise alghind on 1 euro.

Kirjalikud pakkumised esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „LINNAVARA MÜÜK" hiljemalt 18.12.2017 kell 11.00 Võru Linnavalitsuse infosaali Jüri tn 11, Võru, 65620. Pakkumiste avamine 18.12.2017kell 11.10 Võru Linnavolikogu saalis.

Pakkumine peab sisaldama:

  • pakkuja nimi, elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood
  • pakutav objekt (rambi number)
  • sõnadega väljendatud pakkumuse summa
  • pakkumise esitaja allkiri
  • esindaja volitusi tõendav dokument

Enampakkumise tingimused:

1. ostja on kohustatud peale müügilepingu sõlmimist omal kulul vara demonteerima ja ära vedama Vee tn 4c kinnistult hiljemalt 3 nädala jooksul lepingu sõlmimisest;
2. omandiõigus ja juhusliku hävimise riisiko läheb müüjalt ostjale üle faktilisest vara  üleandmisest.

Kui ostja ei korralda ostetud vara äravedu kinnistult etteantud tähtajaks, kaotab ta õiguse varale.

Klikka pildile, et näha suuremalt

Infot enampakkumise kohta küsi:

Eve Saaremägi
Linnavarade vanemspetsialist
tel 785 0946
mob 56 916 888
e-post eve.saaremagi@voru.ee

Kinnisvara müük

Hetkel müüdavaid objekte ei ole

 

Vabad üüripinnad

Aadress Pind Üür Märkused
Tartu 25, Võru 131,6m² 1,92€/ m² III korrus

 

Linnavarade vanemspetsialist Eve Saaremägi
tel 785 0946
eve.saaremagi@voru.ee